enemies v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za enemies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

enemy <pl enemies> [Brit ˈɛnəmi, Am ˈɛnəmi] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za enemies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

enemies v slovarju PONS

Prevodi za enemies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

arch-enemy <-ies> [ˌɑ:tʃˈenɪmi, Am ˌɑ:rtʃ-] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za enemies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

enemies Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文