liberté v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za liberté v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

liberté [libɛʀte] SAMOST ž

Fraze:

liberté des prix COM, LAW

référé-liberté <pl référés-libertés> [ʀefeʀelibɛʀte] SAMOST m

semi-liberté <pl semi-libertés> [səmilibɛʀte] SAMOST ž

Prevodi za liberté v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

liberté v slovarju PONS

Prevodi za liberté v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

liberté [libɛʀte] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za liberté v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

liberté Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

liberté iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文