released v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za released v slovarju angleščina»francoščina

11. release (of employee for training) → day release

glej tudi day release

pre-release [Brit priːrɪˈliːs, Am ˌprirəˈlis] PRID CINE

Individual translation pairs

released v slovarju PONS

Prevodi za released v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za released v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

released Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

released iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文