trial v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trial v slovarju angleščina»francoščina

I.trial [Brit ˈtrʌɪəl, Am ˈtraɪ(ə)l] SAMOST

1. trial LAW:

2. trial (test):

trial v slovarju PONS

Prevodi za trial v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za trial v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trial Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文