mère v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mère v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mère [mɛʀ] SAMOST ž

II.(-)mère COMP

III.mère [mɛʀ]

IV.mère [mɛʀ]

glej tudi prudence, oisiveté

prudence [pʀydɑ̃s] SAMOST ž

oisiveté [wazivte] SAMOST ž

belle-mère <pl belles-mères> [bɛlmɛʀ] SAMOST ž

carte-mère <pl cartes-mères> [kaʀtmɛʀ] SAMOST ž

dure-mère <pl dures-mères> [dyʀmɛʀ] SAMOST ž

grand-mère <pl grands-mères> [ɡʀɑ̃mɛʀ] SAMOST ž

mère-grand [mɛʀɡʀɑ̃] SAMOST ž dated

pie-mère <pl pies-mères> [pimɛʀ] SAMOST ž

arrière-grand-mère <pl arrière-grands-mères> [aʀjɛʀɡʀɑ̃mɛʀ] SAMOST ž

Prevodi za mère v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mère v slovarju PONS

Prevodi za mère v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mère [mɛʀ] SAMOST ž

II.mère [mɛʀ] APP

belle-mère <belles-mères> [bɛlmɛʀ] SAMOST ž

grand-mère <grand(s)-mères> [gʀɑ̃mɛʀ] SAMOST ž

arrière-grand-mère <arrière-grands-mères> [aʀjɛʀgʀɑ̃mɛʀ] SAMOST ž

Prevodi za mère v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mère Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文