jugement v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jugement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jugement [ʒyʒmɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za jugement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jugement v slovarju PONS

Prevodi za jugement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jugement [ʒyʒmɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za jugement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jugement Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文