arrest v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za arrest v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.arrest [Brit əˈrɛst, Am əˈrɛst] SAMOST LAW

Individual translation pairs

Prevodi za arrest v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arrest v slovarju PONS

Prevodi za arrest v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za arrest v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arrest Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文