arrête v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za arrête v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.arrêté (arrêtée) [aʀete] GLAG pp

arrêté → arrêter

II.arrêté (arrêtée) [aʀete] PRID

III.arrêté SAMOST m

IV.arrêté (arrêtée) [aʀete]

glej tudi arrêter

1. arrêter (empêcher d'avancer) lit, fig personne, groupe:

3. arrêter (mettre fin à):

III.s'arrêter GLAG povr

1. arrêter (faire un arrêt):

1. arrêter (empêcher d'avancer) lit, fig personne, groupe:

3. arrêter (mettre fin à):

III.s'arrêter GLAG povr

1. arrêter (faire un arrêt):

Prevodi za arrête v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

arrête v slovarju PONS

Prevodi za arrête v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arrêté(e) [aʀete] PRID

arrêté [aʀete] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za arrête v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

arrête Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文