bouger v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bouger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.bouger [buʒe] GLAG preh. (tous contextes)

III.se bouger GLAG povr

glej tudi cul

I.cul [ky] PRID inv slang

II.cul [ky] SAMOST m

III.cul [ky]

avoir qn au cul slang
to shift one's arse Brit vulg sl
to shift one's ass Am slang
to get one's arse into gear Brit vulg sl
to get one's ass into gear Am slang
to stuff it up one's arse Brit vulg sl
to stuff it up one's ass Am slang
you may as well talk to my arse for all I care Brit vulg sl
to be a lucky bastard slang
Individual translation pairs

Prevodi za bouger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

bouger v slovarju PONS

Prevodi za bouger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za bouger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

bouger Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文