billet v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za billet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

billet [bijɛ] SAMOST m

6. billet (lettre):

billet dated ou liter
billet à ordre COM
billet de retard ADMIN, COM
billet vert inf
billet vert inf
greenback Am inf

porte-billets, porte-billet <pl porte-billets> [pɔʀt(ə)bijɛ] SAMOST m

Prevodi za billet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

billet v slovarju PONS

Prevodi za billet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za billet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

billet Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

détenteur(-trice) m (ž) du billet
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文