seconde v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za seconde v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

seconde → second

glej tudi second

I.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d] PRID

2. second (dans une hiérarchie):

II.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d] SAMOST m (ž)

III.second SAMOST m

IV.en second PRIS

V.seconde SAMOST ž

VI.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d]

I.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d] PRID

2. second (dans une hiérarchie):

II.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d] SAMOST m (ž)

III.second SAMOST m

IV.en second PRIS

V.seconde SAMOST ž

VI.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d]

Prevodi za seconde v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

seconde v slovarju PONS

Prevodi za seconde v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi second, second

glej tudi cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] PRID antéposé

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST mf

III.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST m

IV.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST ž

second [s(ə)gɔ̃] SAMOST m (dans une charade)

Prevodi za seconde v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

seconde Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文