détenteur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za détenteur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za détenteur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

détenteur v slovarju PONS

Prevodi za détenteur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za détenteur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

détenteur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

détenteur(-trice) m (ž) de brevet
détenteur(-trice) m (ž) de passeport
détenteur(-trice) m (ž) de record
détenteur(-trice) m (ž) du billet
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文