taking v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za taking v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.taking [Brit ˈteɪkɪŋ, Am ˈteɪkɪŋ] SAMOST (act)

risk-taking [Brit ˈrɪskteɪkɪŋ, Am ˈrɪskˌteɪkɪŋ] SAMOST

II.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] GLAG preh.

10. take (require) activity, course of action:

III.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] GLAG nepreh.

glej tudi prisoner, hostage, drug

prisoner [Brit ˈprɪz(ə)nə, Am ˈprɪz(ə)nər] SAMOST

hostage [Brit ˈhɒstɪdʒ, Am ˈhɑstɪdʒ] SAMOST

II.drug <part prés drugging; prét, part passé drugged> [Brit drʌɡ, Am drəɡ] GLAG preh.

III.take off GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sth] off, take off [sth])

IV.take off GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb] off, take off [sb])

II.take on GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb/sth] on, take on [sb/sth])

Prevodi za taking v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

taking v slovarju PONS

Prevodi za taking v slovarju angleščina»francoščina

taking Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文