talking v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za talking v slovarju angleščina»francoščina

I.talking [Brit ˈtɔːkɪŋ, Am ˈtɔkɪŋ] SAMOST

II.talking [Brit ˈtɔːkɪŋ, Am ˈtɔkɪŋ] PRID

fast-talking [Brit ˈfɑːstˌtɔːkɪŋ, Am ˌfæstˈtɔkɪŋ] PRID inf

talking-to [Brit ˈtɔːkɪŋtuː, Am ˈtɔkɪŋ ˌtu] SAMOST

1. talk (talking, gossip):

talk npl (formal discussions):

2. talk (speak):

1. talk (converse):

talking v slovarju PONS

Prevodi za talking v slovarju angleščina»francoščina

talking Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文