you're v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za you're v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za you're v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

you're v slovarju PONS

Prevodi za you're v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi be

Individual translation pairs

Prevodi za you're v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

you're Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文