prie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za prie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. prier (demander à):

prie-Dieu <pl prie-Dieu> [pʀidjø] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za prie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
prier (that pour que + subj)
pray prov
pray REL

prie v slovarju PONS

Prevodi za prie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

prie-Dieu [pʀidjø] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za prie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

prie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

“may I ?” “please do!” form
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文