tombe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tombe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tombe [tɔ̃b] SAMOST ž

outre-tombe [utʀətɔ̃b] PRIS

I.tomber [tɔ̃be] SAMOST m (de vêtement, tissu)

II.tomber [tɔ̃be] GLAG preh. + v avoir

III.tomber [tɔ̃be] GLAG nepreh. + v être

1. tomber (faire une chute):

tomber sur le derrière inf ou cul slang

2. tomber (venir d'en haut):

3. tomber (faiblir, baisser):

to fall (de by, à to)

11. tomber (survenir):

IV.tomber [tɔ̃be]

glej tudi sur-le-champ, sourd, sens, chaussette, Charybde, champ, bras

sur-le-champ [syʀləʃɑ̃] PRIS

I.sourd (sourde) [suʀ, suʀd] PRID

II.sourd (sourde) [suʀ, suʀd] SAMOST m (ž)

III.sourde SAMOST ž

IV.sourd (sourde) [suʀ, suʀd]

I.sens <pl sens> [sɑ̃s] SAMOST m

1. sens (direction):

sens lit, fig
sens lit, fig

2. sens:

4. sens (intuition):

II.sens [sɑ̃s] SAMOST mpl

III.sens [sɑ̃s]

IV.sens [sɑ̃s]

chaussette [ʃosɛt] SAMOST ž

Charybde [kaʀibd]

I.champ [ʃɑ̃] SAMOST m

II.à tout bout de champ PRIS

III.champ [ʃɑ̃]

IV.champ [ʃɑ̃]

bras <pl bras> [bʀa] SAMOST m

1. bras ANAT:

Individual translation pairs

Prevodi za tombe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tombe v slovarju PONS

Prevodi za tombe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tombe [tɔ̃b] SAMOST ž

outre-tombe [utʀətɔ̃b] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za tombe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tombe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文