could v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za could v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

could → can

glej tudi can2, can1

II.can2 <part prés canning; prét, part passé canned> [Brit kan, Am kæn] GLAG preh.

can1 <prétcond could, nég au prés cannot, can't> [Brit kan, kən, Am kæn] GLAG modal

1. can (expressing possibility):

+ subj could be inf
Individual translation pairs

Prevodi za could v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

could v slovarju PONS

Prevodi za could v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi can2, can1

Individual translation pairs

Prevodi za could v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

could Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文