quiet v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za quiet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.quiet [Brit ˈkwʌɪət, Am ˈkwaɪət] SAMOST

II.quiet [Brit ˈkwʌɪət, Am ˈkwaɪət] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za quiet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

quiet v slovarju PONS

Prevodi za quiet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za quiet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
la paix! inf

quiet Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文