OK v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za OK v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay SAMOST

II.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay PRID

1. OK plumber, babysitter:

bien inv
is it OK if …?

III.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay PRIS

IV.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay MEDMET

Individual translation pairs

Prevodi za OK v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

OK v slovarju PONS

Prevodi za OK v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf PRID

II.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf MEDMET

III.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf <OKed, okayed> GLAG preh.

IV.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf SAMOST

V.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf PRIS

Individual translation pairs
c'est correct Québec

Prevodi za OK v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

OK Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文