verre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za verre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

verre [vɛʀ] SAMOST m

Fraze:

glej tudi casser

1. casser (briser):

III.se casser GLAG povr

3. casser (se blesser):

IV.casser [kase]

sous-verre <pl sous-verre, sous-verres> [suvɛʀ] SAMOST m

dessous-de-verre <pl dessous-de-verre> [d(ə)sudvɛʀ] SAMOST m

porte-verre <pl porte-verre, porte-verres> [pɔʀt(ə)vɛʀ] SAMOST m

essuie-verres, essuie-verre <pl essuie-verres> [esɥivɛʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za verre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

verre v slovarju PONS

Prevodi za verre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

verre [vɛʀ] SAMOST m

sous-verre [suvɛʀ] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za verre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

verre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

verre iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文