soufflé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soufflé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi souffler

III.souffler [sufle]

souffle [sufl] SAMOST m

1. souffle PHYSIOL (respiration):

glej tudi rendre

1. rendre (retourner):

to return (à to)
to take back (à to)
to return (à to)
to give back (à to)
to return (à to)
to pay back (à to)
to return (à to)

6. rendre (exprimer, traduire):

III.se rendre GLAG povr

IV.rendre [ʀɑ̃dʀ]

III.souffler [sufle]

Prevodi za soufflé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soufflé v slovarju PONS

Prevodi za soufflé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

soufflé [sufle] SAMOST m GASTR

soufflé(e) [sufle] PRID inf (stupéfait)

souffle [sufl] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za soufflé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soufflé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文