rendrait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rendrait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. rendre (retourner):

to return (à to)
to take back (à to)
to return (à to)
to give back (à to)
to return (à to)
to pay back (à to)
to return (à to)

6. rendre (exprimer, traduire):

III.se rendre GLAG povr

IV.rendre [ʀɑ̃dʀ]

glej tudi monnaie, César, césar, bagage

monnaie [mɔnɛ] SAMOST ž

César [sezaʀ] SAMOST m

1. César → césar

césar [sezaʀ] SAMOST m

I.bagage [baɡaʒ] SAMOST m

II.bagages SAMOST mpl

III.bagage [baɡaʒ]

IV.bagage [baɡaʒ]

Prevodi za rendrait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rendrait v slovarju PONS

Prevodi za rendrait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.rendre [ʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh. (vomir)

Individual translation pairs

Prevodi za rendrait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rendrait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文