lend v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lend v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.lend out GLAG [Brit lɛnd -, Am lɛnd -] (lend out [sth], lend [sth] out)

Individual translation pairs

Prevodi za lend v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lend v slovarju PONS

Prevodi za lend v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za lend v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lend Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文