léger v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za léger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.lég|er (légère) [leʒe, ɛʀ] PRID

II.lég|er (légère) [leʒe, ɛʀ] PRIS

III.à la légère PRIS (sans réfléchir)

extra-lég|er (extra-légère) <mpl extra-légers> [ɛkstʀaleʒe, ɛʀ] PRID

chevau-léger <pl chevau-légers> [ʃəvoleʒe] SAMOST m

Prevodi za léger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

léger v slovarju PONS

Prevodi za léger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za léger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

léger Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

léger iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文