compagnie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za compagnie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

compagnie [kɔ̃paɲi] SAMOST ž

Fraze:

Prevodi za compagnie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

compagnie v slovarju PONS

Prevodi za compagnie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za compagnie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

compagnie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文