automobile v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za automobile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.automobile [otomɔbil] PRID

II.automobile [otomɔbil] SAMOST ž

Prevodi za automobile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

automobile v slovarju PONS

Prevodi za automobile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za automobile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

automobile Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文