driver v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za driver v slovarju angleščina»francoščina

driver [Brit ˈdrʌɪvə, Am ˈdraɪvər] SAMOST

glej tudi slave driver

cab-driver [Brit ˈkabdrʌɪvə, Am ˈkæbˌdraɪvər] SAMOST

co-driver [Brit ˈkəʊdrʌɪvə, Am ˈkoʊˌdraɪvər] SAMOST

drink-driver [Brit drɪŋkˈdrʌɪvə, Am ˌdrɪŋk ˈdraɪvər] SAMOST Brit

driver v slovarju PONS

Prevodi za driver v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za driver v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

driver Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文