careful v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za careful v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

careful [Brit ˈkɛːfʊl, ˈkɛːf(ə)l, Am ˈkɛrfəl] PRID

1. careful:

minutieux/-ieuse
to be careful that + subj
+ subj to be careful of sth
‘(fais) attention!’
Individual translation pairs

Prevodi za careful v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

careful v slovarju PONS

Prevodi za careful v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za careful v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

careful Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文