preparation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za preparation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

preparation [Brit ˌprɛpəˈreɪʃ(ə)n, Am ˌprɛpəˈreɪʃ(ə)n] SAMOST

Prevodi za preparation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

preparation v slovarju PONS

Prevodi za preparation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za preparation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

preparation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

preparation iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za preparation v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文