examination v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za examination v slovarju angleščina»francoščina

examination [Brit ɪɡˌzamɪˈneɪʃ(ə)n, ɛɡˌzamɪˈneɪʃ(ə)n, Am ɪɡˌzæməˈneɪʃ(ə)n] SAMOST

cross-examination [Brit ˌkrɒsɪɡˌzamɪˈneɪʃ(ə)n, Am ˌkrɔsəɡˌzæməˈneɪʃ(ə)n] SAMOST LAW

re-examination [Brit ˌriːɪɡˌzamɪˈneɪʃ(ə)n, Am ˌriəɡˌzæməˈneɪʃ(ə)n] SAMOST

self-examination [Brit ˌsɛlfɪɡzamɪˈneɪʃ(ə)n, Am ˈˌsɛlf ɪɡˌzæməˈneɪʃən] SAMOST

examination v slovarju PONS

Prevodi za examination v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za examination v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

examination Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

examination iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za examination v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文