research v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za research v slovarju angleščina»francoščina

I.research [Brit rɪˈsəːtʃ, ˈriːsəːtʃ, Am ˈriˌsərtʃ, rəˈsərtʃ] SAMOST

III.research [Brit rɪˈsəːtʃ, ˈriːsəːtʃ, Am ˈriˌsərtʃ, rəˈsərtʃ] GLAG preh.

research v slovarju PONS

Prevodi za research v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.research [rɪˈsɜ:tʃ, Am -ˈsɜ:rtʃ] GLAG nepreh. (carry out research)

Individual translation pairs
enquêteur(-teuse) m (ž)

Prevodi za research v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

research Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

enquêteur(-teuse) m (ž)
C.N.R.S.
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文