cancer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cancer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cancer [kɑ̃sɛʀ] SAMOST m

Cancer [kɑ̃sɛʀ] m

Individual translation pairs

Prevodi za cancer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

cancer v slovarju PONS

Prevodi za cancer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cancer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

cancer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文