skin v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za skin v slovarju angleščina»francoščina

II.skin <part prés skinning; prét, part passé skinned> [Brit skɪn, Am skɪn] GLAG preh.

skin-popping [ˈskɪnpɒpɪŋ] SAMOST (injection of drugs)

skin v slovarju PONS

Prevodi za skin v slovarju angleščina»francoščina

skin Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

skin iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za skin v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文