test v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za test v slovarju angleščina»francoščina

1. test (of person, ability, resources) (gen):

test PSYCH

6. test Brit SPORT → Test match

glej tudi Test match

test v slovarju PONS

Prevodi za test v slovarju angleščina»francoščina

test Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a bunch of test papers SCHOOL, UNIV
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文