flick v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flick v slovarju angleščina»francoščina

I.flick over GLAG [Brit flɪk -, Am flɪk -] (flick [sth] over, flick over [sth])

I.flick back GLAG [Brit flɪk -, Am flɪk -] (flick [sth] back, flick back [sth])

II.flick out GLAG [Brit flɪk -, Am flɪk -] (flick [sth] out, flick out [sth])

I.flick away GLAG [Brit flɪk -, Am flɪk -] (flick [sth] away, flick away [sth])

I.flick off GLAG [Brit flɪk -, Am flɪk -] (flick [sth] off, flick off [sth])

flick v slovarju PONS

Prevodi za flick v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za flick v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flick Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文