knee v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za knee v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

knee-deep [Brit niːˈdiːp, Am ˈˌni ˈˌdip] PRID

Prevodi za knee v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

knee v slovarju PONS

Prevodi za knee v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za knee v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

knee Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文