cogner v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cogner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.se cogner GLAG povr

glej tudi mur

I.mur [myʀ] SAMOST m

1. mur (gén):

mur ARCHIT, CONSTR

II.murs SAMOST mpl

III.mur [myʀ]

IV.mur [myʀ]

Prevodi za cogner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cogner v slovarju PONS

Prevodi za cogner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cogner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

cogner Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文