manger v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za manger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.manger [mɑ̃ʒe] SAMOST m inf (nourriture)

III.manger [mɑ̃ʒe] GLAG nepreh. (se nourrir)

IV.se manger GLAG povr

V.manger [mɑ̃ʒe]

glej tudi vengeance, soupe, pain, loup, grive, enrager, enragé, blé

vengeance [vɑ̃ʒɑ̃s] SAMOST ž

soupe [sup] SAMOST ž

pain [pɛ̃] SAMOST m

pain de sucre GASTR, GEOL
sugar loaf épith

loup [lu] SAMOST m

grive [ɡʀiv] SAMOST ž

I.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe] GLAG pp

enragé → enrager

II.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe] PRID

III.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe] SAMOST m (ž) (passionné, révolté)

IV.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe]

blé [ble] SAMOST m

blanc-manger [blɑ̃mɑ̃ʒe] SAMOST m

garde-manger <pl garde-manger, garde-mangers> [ɡaʀdmɑ̃ʒe] SAMOST m

Prevodi za manger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manger v slovarju PONS

Prevodi za manger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

garde-manger [gaʀd(ə)mɑ̃ʒe] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za manger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manger Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文