says v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za says v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. say person words, line, prayer, hello, goodbye, yes, no:

2. say:

III.say <prét, part passé said> [Brit seɪ, Am seɪ] GLAG nepreh.

Simon Says [Brit sʌɪmənˈsɛz, Am ˈsaɪmən sɛz] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za says v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

says v slovarju PONS

Prevodi za says v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. say (express):

Fraze:

Individual translation pairs

Prevodi za says v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

says Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文