prévenu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za prévenu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.prévenu (prévenue) [pʀevny] PRID LAW

II.prévenu (prévenue) [pʀevny] SAMOST m (ž) LAW

Individual translation pairs

Prevodi za prévenu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

prévenu v slovarju PONS

Prevodi za prévenu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.prévenu(e) [pʀev(ə)ny] PRID

II.prévenu(e) [pʀev(ə)ny] SAMOST m(ž) JUR

II.prévenir [pʀev(ə)niʀ] GLAG nepreh.

Prevodi za prévenu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

prévenu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文