risques v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za risques v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.risquer de GLAG preh. obj.indir.

III.se risquer GLAG povr

V.risquer [ʀiske]

risque [ʀisk] SAMOST m

1. risque (danger):

high-risk épith

risqué (risquée) [ʀiske] PRID

capital-risque <pl capital-risque> [kapitalʀisk] SAMOST m

I.risque-tout, risquetout <pl risque-tout, risquetouts> [ʀiskətu] PRID

II.risque-tout, risquetout <pl risque-tout, risquetouts> [ʀiskətu] SAMOST mf

Prevodi za risques v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

risques v slovarju PONS

Prevodi za risques v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

risque [ʀisk] SAMOST m

risqué(e) [ʀiske] PRID (hasardeux)

risque-tout [ʀiskətu] SAMOST mf inv

Prevodi za risques v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

risques Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

risques iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za risques v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文