ventured v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ventured v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.venture [Brit ˈvɛntʃə, Am ˈvɛn(t)ʃər] SAMOST

venture forth GLAG [Brit ˈvɛntʃə -, Am ˈvɛn(t)ʃər -] liter

Prevodi za ventured v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ventured v slovarju PONS

Prevodi za ventured v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za ventured v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ventured Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文