gained v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gained v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. gain (acquire):

I.gain on GLAG [Brit ɡeɪn -, Am ɡeɪn -] (gain on [sb/sth])

Individual translation pairs

Prevodi za gained v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gained v slovarju PONS

Prevodi za gained v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za gained v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gained Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文