plus-value v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plus-value v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plus-value <pl plus-values> [plyvaly] SAMOST ž

II.s'adjuger GLAG povr

taxe [taks] SAMOST ž

2. taxe LAW:

business rates pl Brit
business taxes pl Am

Prevodi za plus-value v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plus-value v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文