équipe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za équipe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

équipe [ekip] SAMOST ž

glej tudi équiper

sous-équipé (sous-équipée) <mpl sous-équipés> [suzekipe] PRID

II.s'équiper GLAG povr

Prevodi za équipe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

équipe v slovarju PONS

Prevodi za équipe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za équipe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

équipe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

équipe iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文