four v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za four v slovarju angleščina»francoščina

four-by-four [Brit ˌfɔːbʌɪˈfɔː, Am ] SAMOST MOTOR

four v slovarju PONS

Prevodi za four v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi eight

Prevodi za four v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

four Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a four-/six-pack
un pack de 4/6

four iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za four v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文