ferme v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ferme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ferme [fɛʀm] PRID

II.ferme [fɛʀm] PRIS

III.ferme [fɛʀm] SAMOST ž

IV.ferme [fɛʀm]

V.ferme [fɛʀm]

glej tudi fermer

1. fermer (gén):

fermer le jeu SPORT

III.se fermer GLAG povr

IV.fermer [fɛʀme]

1. fermer (gén):

fermer le jeu SPORT

III.se fermer GLAG povr

IV.fermer [fɛʀme]

ferme-auberge <pl fermes-auberges> [fɛʀmobɛʀʒ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za ferme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ferme v slovarju PONS

Prevodi za ferme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ferme1 [fɛʀm] PRID

II.ferme1 [fɛʀm] PRIS

ferme2 [fɛʀm] SAMOST ž

ferme3 [fɛʀm]

fermé(e) [fɛʀme] PRID

Prevodi za ferme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ferme Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文