tiroir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tiroir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tiroir [tiʀwaʀ] SAMOST m

tiroir-caisse <pl tiroirs-caisses> [tiʀwaʀkɛs] SAMOST m

Individual translation pairs
to have a bun in the oven slang

Prevodi za tiroir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tiroir v slovarju PONS

Prevodi za tiroir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za tiroir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tiroir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文