tidy v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tidy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.tidy [Brit ˈtʌɪdi, Am ˈtaɪdi] SAMOST Brit

tidy → tidy-out

tidy → tidy up

tidy → tidy up

glej tudi tidy-out, tidy up

tidy-out [Brit ˈtʌɪdɪaʊt], tidy-up [ˈtaɪdɪʌp] SAMOST Brit

II.tidy up GLAG [Brit ˈtʌɪdi -, Am ˈtaɪdi -] (tidy up [sth], tidy [sth] up)

tidy-out [Brit ˈtʌɪdɪaʊt], tidy-up [ˈtaɪdɪʌp] SAMOST Brit

II.tidy up GLAG [Brit ˈtʌɪdi -, Am ˈtaɪdi -] (tidy up [sth], tidy [sth] up)

I.tidy away GLAG [Brit ˈtʌɪdi -, Am ˈtaɪdi -] (tidy [sth] away, tidy away [sth])

I.tidy out GLAG [Brit ˈtʌɪdi -, Am ˈtaɪdi -] (tidy [sth] out, tidy out [sth])

Prevodi za tidy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tidy v slovarju PONS

Prevodi za tidy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za tidy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tidy Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文